UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

SFR – Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Monternr: 03:03

© Copyright - Rontgenveckan Utställning