UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Swemac Vision AB

Swemac Vision AB är distributör för Samsung Healthcare i Skandinavien. Distribution, försäljning, service och utbildning för Samsung bilddiagnostisk utrustning. Swemac har totalt levererat över 110 st Lung- Skelettlab och mobila röntgenapparater sedan 2018.

Kontakt: Simon Rovinski

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning