UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Teleconsult

Sedan 2008 har Teleconsult varit en framstående aktör på den europeiska teleradiologimarknaden.Vi integrerar avancerad teknik med en stark betoning på arbetslivsbalans för våra över 250 radiologer. Vårt företag samarbetar med över 70 svenska sjukhus, NHS-sjukhus i Storbritannien, nederländska sjukhus, Nederländernas nationella program för bröstcancerscreening, internationell klinisk prövning och har även utsetts till FN:s europeiska teleradiologipartner för tuberkulosscreening (non-profit). Våra kontor finns i flera länder, inklusive Sverige, Storbritannien, Spanien, Indonesien, Nya Zeeland och Nederländerna.Våra värderingar kretsar kring övertygelsen att den högsta medicinska kvaliteten uppstår i en samstämd relation med våra läkare och kundsjukhus, med fokus på patienten. Vi utnyttjar innovativ teknik för att främja denna harmoni.

Epost: –

Kontakt: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning