UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Tesika Teknik AB

Vi på Tesika fokuserar på test-, simulerings- och kalibreringsutrustning inom Medicinsk Teknik, Radiologi och Sjukhusfysik. Inom Radiologin säljer vi bl a QA-instrument från RaySafe, samt fantom från CIRS Inc. och SUN Nuclear. RaySafes X2-plattform är marknadsledande inom Quality Assurance för olika modaliteter inom radiologin. Våra kunder på röntgenavdelningar och på leverantörernas serviceavdelningar lovordar X2-systemet som ger dem pålitlig information om kV, dos och andra parametrar direkt efter bara en exponering.Snabbt, noggrant och pålitligt. QA när det är som bäst. Vi har X2 system som kan lånas för utvärdering.För direktvisning av den röntgenstrålning som personalen exponeras för, t ex på en interventionssal, har vi RaySafes i3 realtidsdosimetri. När man förflyttar sig i salen ser man direkt på displayen hur strålningen man utsätts för ändras. Ett bra verktyg för att träna in hur man placerar sig för att minimera strålningen man utsätts för.

Kontakt: Peter Hedberg

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning