UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Tesika Teknik AB

Vi finns i Björnstorp intill natursköna Romeleåsen i sydvästra Skåne där vi sysslat med test-, simulerings- och kalibreringsutrustning inom Medicinsk Teknik och Radiologi i snart 27 år. Vi har nära samarbete med Universitetssjukhuset i Lund/Malmö och erbjuder även utbildning på, och kalibrering av instrumenten vi säljer.
Företag vi representerar i Sverige är bl a:
* Unfors/RaySafe och deras QA-lösningar för röntgen/CT samt strålskyddsinstrument
* Sun Nuclear (nu även med CIRS) och fantom för QA, vävnadssimulering mm
* VacuTec med sina DAP-mätare
* Cablon och deras QA-lösning UltraiQ för diagnostiskt ultraljud
* Diagnomatic och deras fantom och QA-lösning

Kontakt: Anders Olsson

Tel: 0734 446 441

Monternr: H06:02

© Copyright - Rontgenveckan Utställning