Sweden Meetx AB

utsedda att hantera utställning och sponsring för Röntgenveckan

Om du har frågor gällande utställning och sponsring av Röntgenveckan 2021 är du välkommen att kontakta oss på Meetx via nedan uppgifter.

Email: rontgen-utstallning@meetx.se | Phone:+46 31 708 86 90