UTSTÄLLARE

SFMR – Svensk Förening för Medicinsk Radiologi

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi är en sammanslutning av professionella yrkesutövare med särskilt intresse för medicinsk radiologi.

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk radiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för medicinsk radiologi och har som ändamål:

  • att främja utvecklingen av medicinsk radiologi genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt
  • att möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där medicinsk radiologi används.
  • att verka för utbildning i medicinsk radiologi, att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.
  • att verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av medicinsk radiologi inom medicinens samtliga specialiteter.
  • att som specialitetsförening tillvarata yrkesmässiga och ekonomiska intressen för de medlemmar som är anslutna till Sveriges läkarförbund
  • att formulera mål för specialistutbildning i medicinsk radiologi.

Monternr: 03:05

© Copyright - Rontgenveckan Utställning