UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

SUS (Skånes universitetssjukhus, Lund, Malmö och Trelleborg)

Välkommen till Bild och Funktion på Skånes universitetssjukhus!Bild- och funktion bedriver en förstklassig diagnostik med utredningar och behandlingar inom många olika områden. Här bedrivs högklassig och mångfacetterad forskning och utveckling i samarbete med olika aktörer. Vi finns i Lund, Malmö, Trelleborg och Eslöv och är cirka 700 medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att bedriva en enastående verksamhet och att bidra till en vidsträckt servicenivå för alla individer som involveras -medarbetare, remittenter, kliniker, kunder, studerande, forskare och patienter.

Kontakt: Emma Robertson

Tel: 173033

Monternr: H04:23

© Copyright - Rontgenveckan Utställning