UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Chromaviso AB

Hos Chromaviso har vi lyft standarden för ljus i hälsovårdssektorn. Genom hälsofrämjande ljus ligger vi i framkant på marknaden och gör en stor skillnad för patienter och personal i hela Norden. Chromaviso ligger bakom ljuskoncepten Chroma Zona Ergonomiskt Ljus för skärmarbete som exempelvis bilddiagnostik och endoskopi men även Chroma Zenit Dygnsrytmljus till vård och omsorg samt förlossning och neonatal. Våra lösningar är användarorienterade och förenar ingående insikt i användarnas behov med expertkunskap om ljusets inverkan på människor och intelligent styrning, handhavande och integration. Det resulterar i nyckelfärdiga lösningar med en hög grad av användarnöjdhet.

Kontakt: Greger Johansson

Tel: 0709 782 276

Monternr: H01:01

© Copyright - Rontgenveckan Utställning