UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Läkarjouren i Norrland AB

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster, alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor. Sedan 1989 har vi bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Vi har huvudkontor i Luleå och är verksamma i hela Sverige och i hela Norge.Tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård.

Kontakt: Ulrika Paulrud

Tel: 0705 415 145

Monternr: 6:05

© Copyright - Rontgenveckan Utställning