UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Sveriges förening röntgen undersköterskor SFRU

Föreningen bildades under röntgenveckan i Norrköping 2003. Varje år är vi representerade på nationella röntgenveckan och har då även flera egna programpunkter/föreläsningar.VI har även varit med och tagit fram den nya utbildningen för röntgen undersköterskor Föreningens mål är: ¤ att ge röntgenundersköterskor möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap. ¤ att utveckla ett bra samarbete inom röntgen i Sverige. ¤ att anordna föreläsningar riktade till undersköterskor som arbetar på röntgenavdelningar. Genom att vara medlem medverkar du till detta!

Kontakt: Helena Ruiz

Tel: 46 736 537 438

Monternr: H07:15

© Copyright - Rontgenveckan Utställning