UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Studentlitteratur

Vi på Studentlitteratur vill förbättra lärandet och skapa resultat för elever, studenter, lärare och andra yrkesverksamma. Oavsett form och förpackning är idén alltid densamma. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder. Det är därför vi är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Kontakt: Anna-Clara Esbjörnsson

Tel: 0463 123 81

Monternr: H00:09

© Copyright - Rontgenveckan Utställning