UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt chefer och studenter inom respektive yrke. Vi arbetar bland annat för att utveckla vården till att bli mer personcentrerad, jämlik och nära.

Kontakt: Anne Lindgren

Tel: 0706 407 333

Monternr: G00:02

© Copyright - Rontgenveckan Utställning