UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen. Vi är cirka 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar för en personcentrerad nära vård och ett hållbart yrkesliv. Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård.

Kontakt: Erika Lindquist

Tel: 0724 626 658

Monternr: 3:08

© Copyright - Rontgenveckan Utställning