UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Evolan Pharma

EVOLAN är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag som har verksamhet i de övriga Nordiska länderna via dotterbolag eller säljombud. Företaget är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige med många nya produkter i registrerings- och lanseringsfas. Evolan skapar värde med produktutveckling, partnerskap och framgångsrik marknadsföring av läkemedel. För att säkerställa kvalitet och leveranstrygghet har vi ett aktivt samarbete med ett antal mycket ansedda producenter.

Kontakt: Saffa Zandian

Tel: 0706 711 023

Monternr: 6:10

© Copyright - Rontgenveckan Utställning