UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Technical Transport Sweden AB

Installerar, demonterar, flyttar, transporterar och lagrar medicinteknisk utrustning. Allt från MRi till ultraljudssystem. Utgår från våra anläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö men verkar i hela Norden. Specialister på att hantera känslig utrustning utan emballage.

Kontakt: Joakim Nordfeldt

Tel: 703699900

Monternr: 6:13

© Copyright - Rontgenveckan Utställning