UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Unilabs AB

Unilabs är ett av Europas största diagnostikföretag och ett av få som erbjuder specialisttjänster inom lab, bilddiagnostik och patologi inom samma koncern. Vi erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Inom radiologi genomför vi undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Vi arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens.

Kontakt: Petra Dahlgren

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning