UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Tromp Medical AB

Sedan 2015 har Tromp Medical växt från ett lokalt företag i Nederländerna till att bli ledande inom service och försäljning av bildgivande diagnostik i västra Europa. Idag finns Tromp Medical representerade i Norden, Benelux, Frankrike och Spanien och har ca. 180 anställda i bolaget. Tromp Medical grundades 1991 i Nederländerna med uteslutande fokus på service. Successivt har företaget utvecklats till det framgångsrika företag det är idag. Fokus på att leverera förstklassig service är fortfarande den starka plattformen som hela företaget förlitar sig på. I Sverige erbjuder vi avancerad utrustning och tjänster inom digital mammografi, tomosyntes, vakuumbiopsi inklusive förbrukningsmaterial, bentäthetsmätning, mini C-bågar, samt produkter för lokalisering av brösttumörer och digital röntgen.

Kontakt: Magdalena Nilsson

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning