UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

SU – Verksamhet Hybrid och intervention

Intervention är framtiden. Högspecialiserat och högteknologiskt, akut och dygnet runt. Så, kan man sammanfatta den vård som drivs hos oss på verksamhet Hybrid och intervention, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Intervention innebär minimalinvasiva ingrepp som görs med hjälp av mindre verktyg som förs in i ett kärl, vanligtvis via ljumsken. En interventionsenhet behöver hög spetskompetens utifrån de behandlingar som utförs på ett universitetssjukhus. Inom Neuro och Buk Kärlområdet arbetar röntgensjuksköterskor med fördjupad kompetens inom varje sektion. Våra tjänster efterfrågas ständigt från olika specialiteter, så vi har ett stort behov av att utöka våra team och bygga spetskompetens. Vi arbetar med angioutrustning och med röntgenrobotar på hybridsalar och vår tjänster efterfrågas även mer och mer även inom traumaområdet för akuta interventionsbehandlingar.

Kontakt: Carina Sandin

Tel: 0700 206 462

Monternr: G03:02

© Copyright - Rontgenveckan Utställning