Huvudsponsorer

rontgenveckan-utstallning

SOODIA

Soodia kortar ned väntetider inom röntgen genom att använda befintlig utrustning och lokaler som annars står oanvända. Under 2023 hjälpte Soodia 9 regioner att få ned sina väntetider, genom att utföra över 108.000 undersökningar. Vi hjälper även regioner att få hem patienter från privat röntgen, och på så sätt kapa kostnader för externa tjänster samtidigt som vi bibehåller regionens höga kvalité i undersökningsutförandet.

Kontakt: Christian Lind

Monternr: TBA

© Copyright - Rontgenveckan Utställning