UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

SOODIA

Vi kortar ned väntetiderna inom röntgen genom att använda utrustning som står oanvänd på röntgenavdelningarna runtom i landet. Under 2022 hjälpte vi över 56.000 patienter att få sin undersökning gjord, och kortade därmed ned väntetiderna på 15 sjukhus! Hur mycket skulle det hjälpa er avdelning och invånarna i er region om vi kortade ned väntetiderna på hos just er? Vi ser till att ta väl hand om vår personal, så vet vi att vår personal tar väl hand om patienterna. Friskvårdsbidrag, flexibel schemaplanering, kunniga arbetsgivare, fortbildning och Soodia-träffar. Så tar vi hand om vår personal! Vad hade du gjort, om du var ledig 14 dagar varje månad?

Kontakt: Christian Lind

Tel: 0762 220 350

Monternr: 2:08

© Copyright - Rontgenveckan Utställning