UTSTÄLLARE

rontgenveckan

EIZO Nordic AB

EIZO är en japansk tillverkare av bildskärmar och lösningar för visualisering. Att se rätt innebär en hel del olika saker. Allt från att du skall kunna lita på det du ser på bildskärmen till att din synergonomi skall vara så bra som möjligt. Tekniskt och praktisk hantering av bildskärmar inom större organisationer kräver smarta och smidiga lösningar.

Kontakt: Lars Rovig

Tel: 0859 410 515

Monternr: G00:12

© Copyright - Rontgenveckan Utställning