SPONSOR

rontgenveckan

Canon Medical Systems Sweden

Canon Medical har ett komplett utbud av bilddiagnostiska utrustningar inom datortomografi, röntgen, intervention, ultraljud och magnetresonans över hela världen. Uttrycket ”Made For life” sammanfattar vår filosofi där patienten är kärnan i allt vi gör. Med detta som utgångspunkt så är vårt uppdrag att tillhandahålla medicinska lösningar till våra användare som stödjer deras arbete för att bidra till hälsa och välbefinnande för patienter över hela världen. Vi gör detta genom att leverera kompromisslös prestanda, komfort och säkerhetsfunktioner.

Kontakt: Annie Gustafsson

Monternr: B2

© Copyright - Rontgenveckan Utställning