UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

FUJIFILM Nordic AB

Healthcare, Material och Bild – Via vår tre affärsområden vill vi på Fujifilm, med teknik och innovationskraft, bygga en mer hälsosam och hållbar värld. Inom Healthcare tillhandahåller vi unika produkter och tjänster som tillgodoser medicinska behov, förbättrar tillgången till vård och medger tidig detektion och behandling av sjukdom, världen över. Med våra diagnostiska utrustningar kombinerar vi den mest avancerade bildbehandlingstekniken, AI-teknik och andra egenutvecklade teknologier för vårt omfattande sortiment av CT-, MR-, röntgen-, ultraljuds- och endoskopiutrustningar.

Kontakt: Patrik Eriksson

Tel: 0709 594 210

Monternr: G02:12

© Copyright - Rontgenveckan Utställning