SPONSOR

rontgenveckan-utstallning

Bracco Imaging Scandinavia AB

Bracco Imaging Scandinavia AB marknadsför en stark och integrerad portfölj med högkvalitativa kontrastmedel samt medicintekniska produkter och tillbehör inom röntgen, MRT, ultraljud och koronarangiografi – ett helhjärtat fokus på lösningar och tjänster för klinisk bilddiagnostik och ett helhetsansvar att ge stöd för utbildning och information i Norden. Som specialister på kontrastmedel och medicinteknik är Bracco Imaging Scandinavias portfölj inriktad på hälso- och sjukvårdsleverantörernas praktiska verksamhet och på deras patienter, samt på det breda utbud av tjänster som ger prov på bolagets engagemang för vetenskaplig och teknisk utveckling.

Kontakt: Johan Forsberg

Epost: Johan.Forsberg@bracco.com

Tel: 0733 16 42 57

Monternr: H02:11

© Copyright - Rontgenveckan Utställning