SPONSOR

rontgenveckan-utstallning

Bracco Imaging Scandinavia AB

Bracco Imaging Scandinavia AB marknadsför en stark och integrerad portfölj med högkvalitativa kontrastmedel samt medicintekniska produkter och tillbehör inom röntgen, MRT, ultraljud, radiofarmaka och koronarangiografi – ett helhjärtat fokus på lösningar och tjänster för klinisk bilddiagnostik och ett helhetsansvar att ge stöd för utbildning och information i Norden.

Kontakt: Johan Forsberg

Tel: 0733 164 257

Monternr: TBA

© Copyright - Rontgenveckan Utställning