UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

ewimed Sweden AB

”ewimed Sweden AB är ett företag i medicinteknikbranschen som grundades 2006. Vi ingår i en koncern och är distributionspartner för produkter med tyngdpunkt på interventionsbehandling. I koncernen ingår motsvarande verksamheter i Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark och Ungern. Detta innebär att vi tillsammans utgör den största leverantören av kvarliggande, tunnelerade katetrar för dränage av recidiverande pleuravätska och ascites i Europa. Vad som utmärker oss är livskvalitet och patientsäkerhet. För oss står patienten i centrum. För att säkerställa patientsäkerheten vill vi ha beprövade, säkra produkter. Men även att användarna av våra produkter vet hur de används. Därför ingår i vår service att vi utbildar patient/närstående eller vårdpersonal i ett korrekt användande, från implantation hela vägen till dränage i hemmet.”

Epost: johanna.zachrisson@ewimed.com

Kontakt: Johanna Zachrisson

Tel: 0763 213 913

Monternr: 2:01

© Copyright - Rontgenveckan Utställning