UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Evidia Sverige AB

Evidia är en internationell radiologigrupp som finns i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och Baltikum. Den svenska verksamheten finns på ett flertal platser från norr till söder. I Sverige utför vi undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, ultraljud samt bentäthetsmätning och med cirka 650 000 undersökningar årligen är Evidia en av Sveriges största utförare av radiologiska tjänster. Med hög teknisk standard, generösa öppettider och kompetent och engagerad personal kan vi erbjuda våra kunder ett professionellt och tryggt omhändertagande. Vår vision är att göra framtidens radiologitjänster tillgängliga för alla och bli förstahandsvalet för patienter, vårdgivare och medarbetare. Vårt namn Evidia har sitt ursprung i latinets evidentia, vidi och diagnosis.

Kontakt: Annika Stalebrant

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning