SPONSOR

rontgenveckan-utstallning

GE Healthcare Sverige AB

Vi hjälper läkare att ge sina patienter bästa möjliga vård. Som en ledande leverantör inom medicinteknik och diagnostik, gör GE HealthCare det möjligt för läkare att fatta välgrundade beslut snabbare tack vare avancerad teknologi, analysverktyg, och program och tjänster via vår Edison-plattform. Vi vill främja en inkluderande kultur som bygger på respekt, öppenhet och integritet.

Kontakt: Oliwia Lauter

Tel: 0702 759 558

Monternr: TBA

© Copyright - Rontgenveckan Utställning