SPONSOR

rontgenveckan-utstallning

GE Healthcare Sverige AB

Som ett ledande globalt företag inom medicinteknik och diagnostiska läkemedel tillhandahåller vi en bred portfölj av produkter, lösningar och tjänster som används för diagnos, behandling och övervakning av patienter och för utveckling och tillverkning av bioläkemedel. Vi hjälper vårdgivare och behandlingsinnovatörer över hela världen att förbättra sina resultat. Det innebär ökad kapacitet, förbättrad produktivitet och bättre patientresultat. Vi strävar även efter att stödja våra kunder i deras arbete med precisionshälsa: integrerad hälsovård som i hög grad är anpassad till varje patients behov och ger mindre slöseri och ineffektivitet. Vi står för en kultur baserad på respekt, transparens, integritet och mångfald

Kontakt: –

Epost: –

Tel: –

Monternr: TBA

© Copyright - Rontgenveckan Utställning