HUVUDSPONSORER

rontgenveckan-utstallning

Siemens Healthineers

Som ledare inom medicinsk teknik vill vi vara med och utveckla en värld där genombrott inom vården skapar nya möjligheter med minimal påverkan på vår planet. Genom att ständigt introducera innovationer på marknaden gör vi det möjligt för vårdpersonal att driva nya idéer för individanpassad vård, optimera verksamheten och förändra vårdsystemet.Vår portfölj, som spänner från in vitro- och in vivo- diagnostik till bildstyrdbehandling och cancervård, är avgörande för kliniskt beslutsfattande och behandlingsvägar. Med en unik kombination av styrkor inom patient twinning1, precisionsbehandling, såväl som digital data och artificiell intelligens (AI) är vi väl positionerade för att ta oss an de största utmaningarna inom vården. Vi fortsätter bygga vidare på dessa styrkor för att hjälpa till att övervinna världens mest hotfulla sjukdomar, möjliggöra effektiv verksamhet och öka tillgången till vård. Vi är ett team med fler än 71 000 Healthineers i över 70 länder som passionerat flyttar gränser för vad som är möjligt inom vården för att förbättra livet för människor runt om i världen.1 Individanpassning av diagnos, val av behandling och övervakning, eftervård och uppföljning.

Kontakt: Sara Norborg

Tel: 070 6025878

Monternr: C2

© Copyright - Rontgenveckan Utställning