HUVUDSPONSORER

rontgenveckan-utstallning

Siemens Healthineers

We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Genom att ständigt föra ut banbrytande innovationer på marknaden gör Siemens Healthineers det möjligt för vårdpersonal att leverera högkvalitativ vård, vilket leder till bästa möjliga resultat för patienterna. Vår portfölj, som sträcker sig från in vitro och in vivo diagnostik till bildstyrd terapi och innovativ cancervård, är avgörande för kliniskt beslutsfattande och behandlingsvägar. Med våra styrkor inom patientsamverkan, precisionsterapi samt digital, data och artificiell intelligens (AI) är vi väl positionerade för att ta oss an de största utmaningarna inom vården. Vi kommer att fortsätta att bygga vidare på dessa styrkor för att hjälpa till att bekämpa världens mest hotfulla sjukdomar, förbättra kvaliteten på resultaten och möjliggöra tillgång till vård. Vi är ett team på 66 000 mycket dedikerade medarbetare i mer än 70 länder som passionerat tänjer på gränserna för vad som är möjligt inom hälso- och sjukvården för att hjälpa till att förbättra människors liv runt om i världen. Lokalt i Sverige är vi över 200 medarbetare som arbetar dagligen med att vara partners till sjukvården.

Epost: –

Kontakt: –

Tel: –

Monternr: 2:11

© Copyright - Rontgenveckan Utställning