UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Region Norrbotten

Bild- och funktionsmedicin i Norrbotten finns på sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare, Piteå, Kiruna och Kalix. Röntgenenheten vid Sunderby sjukhus är den största i länet och genomför förutom konventionell röntgen även magnetkameraundersökningar, datortomografi, angiografi, interventioner, ultraljudsundersökningar med flera. Vid enheten finns även mammografi, nuklearmedicin och tandröntgen. Bild- och funktionsmedicin är en högteknologisk verksamhet med engagerade medarbetare och spännande framtidsutmaningar, både vad gäller teknik och arbetssätt. Vår verksamhet kännetecknas av kreativitet och en hög grad av innovation. På grund av de stora geografiska avstånden i vår region drivs vi ständigt till att utveckla nya och moderna lösningar, ett exempel på detta är en virtual cockpit där vi kan fjärrstyra MR-kamera.

Kontakt: Bodil Sundbom

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning