UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Njord Medtech AB

Njord Medtech är ett svenskt nystartat företag som har som syfte att ta fram välbehövliga lösningar för vården, med ett starkt fokus mot röntgenavdelningar. Barbro Cagner, grundare och delägare i Njord Medtech med mångårig erfarenhet från Sahlgrenska röntgen, har utvecklat hjälpmedlet Atle 180 för patientförflyttning mellan säng och undersökningsbord som syftar till att säkerställa en förbättrad vård- och patientupplevelse.

Vi erbjuder avlastning för vårdpersonal med vår produkt Atle 180 som förflyttar patienter mellan säng och undersökningsbord.

Kontakt: Håkan Hansson

Tel: +46 739 17 79 40

Monternr: G8

© Copyright - Rontgenveckan Utställning