UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Njord Medtech AB

Njord Medtech är ett svenskt nystartat företag som har som syfte att ta fram välbehövliga lösningar för vården, med ett starkt fokus mot röntgenavdelningar. Barbro Cagner, grundare och delägare i Njord Medtech med mångårig erfarenhet från Sahlgrenska röntgen, har utvecklat hjälpmedlet Atle 180 för patientförflyttning mellan säng och undersökningsbord som syftar till att säkerställa en förbättrad vård- och patientupplevelse.

Kontakt: Lise Mendel

Tel: 704 087 762

Monternr: 2:06

© Copyright - Rontgenveckan Utställning