UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Mercado Medic AB

Mercado Medic AB tillverkar och säljer individuellt anpassade, medicintekniska patientstolar till röntgen. mammografi, dental. Vi tillverkar alla våra undersökningsstolar i egen regi i Sverige. Vi finns representerade över hela Sverige.

Kontakt: Lars Tobell

Tel: 0708 291 705

Monternr: H00:07

© Copyright - Rontgenveckan Utställning