UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Mercado Medic AB

Mercado Medic AB tillverkar och säljer medicintekniska elektriskt reglerbara patient-/undersökningsstolar avsedda för olika kliniska röntgenundersökningar (t.ex. skelettröntgen, lungröntgen, dentalröntgen), inkl. mammografi. Vi marknadsför våra undersökningsstolar under varumärket REAL 8100 Röntgen och REAL 8200 Mammografi. Våra patientstolar är mycket smidiga, icke skrymmande på hjul med bromsfunktion och kan anpassas för olika ändamål/kunders behov. Vi finns representerande rikstäckande, och tillverkar alla våra stolar i egen regi i Sverige.

Kontakt: Lars Tobell

Tel: 0708 291 705

Monternr: 3:07

© Copyright - Rontgenveckan Utställning