UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Medical Innovation Design Mid AB

Produkter framtagna i samarbete med röntgenpersonal för röntgenpersonal. Innovativa röntgensjuksköterskor, röntgenläkare och sjukhusfysiker. Unika innovationer där allt tillverkas i mindre skala i Sverige med tanke på hög kvalitet och hygien. Produkter som behövs i det dagliga arbetet på ”golvet”, för säkra, funktionella och ergonomiska undersökningar. Nytänkande och innovation anpassad för personal och patienter inom diagnostisk radiologi.”X-ray protection-the MID way”

Epost: info@mid.nu

Kontakt: Ylva Ryngebo

Tel: 0709 407 698

Monternr: 6:12

© Copyright - Rontgenveckan Utställning