UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Medical Innovation Design Mid AB

Innovativa kvalitetsprodukter tillverkade i Sverige. Framtagna från behov och idéer av röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker och röntgenläkare. ”X-ray protection-the MID way”

Epost: info@mid.nu

Kontakt: Ylva Ryngebo

Monternr: A1

© Copyright - Rontgenveckan Utställning