UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Karolinska universitetssjukhuset, radiologi

Vid Karolinska universitetssjukhuset, Bild/funktionsmedicin i Solna och Huddinge, utförs högspecialiserad diagnostik och intervention/behandlingar inom buk-, thorax-, trauma- och MSK-radiologi, interventionell radiologi, neuroradiologi, barnradiologi samt ultraljud. Vi utför högspecialiserade neuroradiologiska undersökningar inom vårt nationella och internationella uppdrag, där vi har spetskompetens. Här finns unik och samlad kompetens inom diagnostik och forskning för barn och ungdomar. Bröstradiologi och mammografi screeningverksamhet ingår i vår verksamhet. Vi har ett omfattande akutuppdrag och 24/7-verksamhet, med en allmän akutmottagning i Huddinge och en intensivakutmottagning i Solna. Här finns högteknologiska radiologiska utrustningar inom bl.a. DT, MR, konventionell röntgen, ultraljud, angio och genomlysning. Lokalerna är moderna och här finns möjlighet att arbeta med avancerade tekniker. Vi har t.ex. världens första kliniskt godkända fotonräknande skiktröntgen, där tekniken ökar bildkvalitén så mycket att stråldosen många gånger kan halveras och kontrastmedelsmängde kan reduceras. Vi har en stor forskningsverksamhet med såväl kliniska studier initierade av remitterande enheter som egen metodologisk forskning. Vi ansvarar för utbildning av röntgensjuksköterskor, läkare under grundutbildning och ST-läkare mm. Kompetensutveckling och vidareutbildning värderas högt och vårt mål är att ligga i framkant och vara ledande inom vårt område. Vi har en kompetensstege för individuella utvecklingsplaner. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och lärorika. Tillsammans är vi Karolinska!

Epost: –

Kontakt: –

Monternr: E5

© Copyright - Rontgenveckan Utställning