UTSTÄLLARE

utställare

Capio S:t Göran Radiologi AB

Capio S:t Göran Radiologi finns på Kungsholmen i centrala Stockholm. Vi är en del av Capio S:t Görans Sjukhus.

Vår akuta verksamhet är öppen 24/7/365 där vi stöttar en av Stockholms största akutmottagningar. Vi har också en elektiv mottagning för Röntgen. Vår Mammografimottagning har både en klinisk verksamhet och en screeningmottagning, som just nu väcker internationell uppmärksamhet tack vare vårt arbete med AI.

Under hösten 2024 kommer vi att börja med en nuklearmedicinsk verksamhet i liten skala.

Hos oss arbetar sammanlagt ungefär 180 personer i olika professioner; röntgensjuksköterskor, undersköterskor, radiologer med olika specialistinriktningar, chefer, röntgeningenjörer, sjukhusfysiker. Vi har också stabsfunktioner med utvecklingsansvarig, studentsamordnare, kvalitetscontroller, controller och chefsassistent.

Är du också nyfiken och modig? Kom förbi vår monter!

Kontakt: Anders Byström

Monternr: F6

© Copyright - Rontgenveckan Utställning