UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

B. Braun Medical AB

Som ett av världens ledande medicinteknikföretag skyddar och stärker B. Braun människors hälsa runt om i världen. I över 180 år har det familjeägda företaget med sin pionjäranda och banbrytande bidrag, accelererat framstegen inom hälso- och sjukvården. Denna innovativa styrka fortsätter att vara grunden för B. Brauns framgång än idag – alltid med målet att förbättra kliniska resultat, vårdkostnad och patientnytta. B. Braun är din partner i arbetet mot vårdrelaterade infektioner Under Röntgenveckan kan du bland annat ta del av Introcan Safety® 3, är en innovativ oportad sluten perifer IV-kateter som främjar aseptisk teknik, IV-katetern har ett inbyggt hubbseptum som förhindrar blodläckage och minimerar risken för blodexponering. Vi presenterar även lösningar för Interventionell kärldiagnostik och behandling. Välkommen till vår monter H01:03!

Kontakt: Stefan Wickelgren

Tel: 0721 997 678

Monternr: H01:03

© Copyright - Rontgenveckan Utställning