UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

B. Braun Medical AB

Som ett av världens ledande medicinteknikföretag skyddar och stärker B. Braun människors hälsa runt om i världen. I över 180 år har det familjeägda företaget med sin pionjäranda och banbrytande bidrag, accelererat framstegen inom hälso- och sjukvården. Denna innovativa styrka fortsätter att vara grunden för B. Brauns framgång än idag – alltid med målet att förbättra kliniska resultat, vårdkostnad och patientnytta. 66 000 anställda över hela världen lever enligt vår devis Sharing Expertise. De gör B. Braun till en pålitlig partner som utvecklar smarta lösningar och sätter nya standarder. Genom att koppla ihop produkter, tjänster och rådgivning förbättrar företaget behandlingsprocesser och stödjer medicinsk personal. Därmed agerar B. Braun alltid med framtida generationer i åtanke, varför ansvar för hållbar tillväxt är inbäddat i alla affärsprocesser. Inom området IVT – Interventional Vascular Therapy, finns välkända och marknadsledande produkter som SeQuent Please Neo och Coroflex ISAR Neo (koronar angioplastik), Celsite Safety (subkutana venportar) och Angiodyn (kundanpassade set).

Kontakt: Lena Artman

Tel: 0721 997 667

Monternr: E:04

© Copyright - Rontgenveckan Utställning