UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Aprioemd Ab

Vi är ett litet svenskt bolag ,med tillerkning i Mjölby. Fokus på biosier och kända för vår Bonopty.Nu lanserat vår nya mellannål Apriocore plus. Vi har också vår SeeStar i sortimentet.

Kontakt: Pia Ahldén

Tel: 0733 451 447

Monternr: 3:10

© Copyright - Rontgenveckan Utställning