UTSTÄLLARE

rontgenveckan

3stepIT

Vi är experter på Cirkulär IT och hjälper dig med finansiering och livscykelhantering för din medicintekniska utrustning. Vi är inte styrda till någon specifik leverantör eller tillverkare och kan anpassa avtalsperiod, restvärde och betalplaner utifrån din verksamhets behov. Vi har sett att fler och fler företag, inte minst utifrån rådande världsläge och skakig ekonomi, tittar på alternativ för att frigöra kapital. Genom att finansiera utrustningen via oss, istället för att äga den: – frigör du kapital – får du en total överblick och kontroll över all utrustning via vårt Asset Management system – kan du minska den totala kostnaden för livscykeln.

Kontakt: Andreas Olsqvist

Monternr: –

© Copyright - Rontgenveckan Utställning