Sweden Meetx AB
utsedda att hantera utställning och sponsring för Röntgenveckan.
Om du har frågor gällande utställning och sponsring av Röntgenveckan 2023
är du välkommen att kontakta oss på Meetx via nedan uppgifter.

Email: rontgen-utstallning@meetx.se
Phone:+46 31 708 86 90

Röntgenveckan konferens