Praktisk information digital utställning

Röntgenveckan 2021

Viktiga datum

16 juni kl. 13-14.00 har vi ett informationsmöte för utställare där vi visar plattformen och hur du hanterar din monter. Trippus kommer medverka på detta möte och det kommer finnas möjlighet att ställa eventuella frågor.

21 juni får du som utställare tillgång till portalen där du bygger din monter.

17 juni kl. 14.30-15.30 Huvudsponsormöte med arrangör

25 aug önskar vi att montern är färdigdesignad.

1 sep ”låser” vi möjligheten att göra ändringar.

2 sep öppnar vi utställningen inför Röntgenveckan 2021 och vi gör ett riktat utskick till alla anmälda deltagare att de kan gå in och titta runt vad som kommer erbjudas i Röntgenveckan utställning 2021.

Missade du informationsmötet 16 juni?

16 juni höll vi ett informationsmöte för anmälda och inbjudna utställare till Röntgenveckan 2021.

Tillsammans med vår systemleverantör Trippus presenterade vi hur vi planerar utställningen för besökarna, vilka funktioner som kommer erbjudas samt hur det fungerar för er att vara utställare i Plattformen.

Du kan titta på mötet i efterhand via denna länk >>

Plattformen Trippus

Plattformen som kommer användas för Röntgenveckan 2021 är Trippus. Det är samma plattform för konferensen och utställningen och det blir smidigt för deltagarna att röra sig emellan miljöerna

Funktioner:

  • Möjlighet att för dig som utställare att själv “bygga din monter” – designa och fylla montern med färg, logga, texter, video och kontaktuppgifter som ni önskar
  • Interagera med besökarna genom chatt och videosamtal 7-8 september
  • Presentera monterprogram från er monter, presentationen håller ni via den plattform ni önskar såsom teams, zoom etc.
  • Publicera information om programpunkter i en översikt ”Monterprogram” som marknadsförs mot besökarna
  • Fråga till tipsrundan – en fråga per monter där svaren finns att hitta i ert material

Öppethållande: Vi kommer öppna upp den digitala utställningen torsdagen den 2 september och bjuda in deltagarna att på förhand logga in i plattformen och titta runt i utställningen vad som erbjuds materialmässigt från er utställare. Den digitala plattformen med föreläsningarna och den digitala utställningen kommer också att vara tillgänglig 4 veckor veckor efter genomförandet.

Möt deltagarna: Vi kommer löpande under konferensen informera och uppmuntra deltagarna att besöka utställningen. Som utställare väljer du om du vill bemanna montern under konferensdagarna 7-8 september, ni har då möjlighet att finnas tillgänglig för chatt eller videosamtal. Ni kan också lägga ut kontaktuppgifter om ni inte önskar bemanna montern hela tiden. Deltagarna har också möjlighet att lämna intresseanmälan i montern om att be om att bli kontaktad.

Monterprogram: Det finns möjlighet att arrangera presentationer/aktiviteter från montern. Det kommer vara enkelt att se vad som händer i montrarna via en monterprogramöversikt som kommer vara tillgänglig i direkt anslutning till både konferensen och utställningen. Ni skapar innehållet och presenterar via tex. teams eller zoom och vi publicerar informationen i en tydlig översikt.

Tipsrunda: Var med och bidra med en fråga till tipsrundan där deltagarna kan svara på frågor och tävla om fina priser, frågorna finns i utställningens montrar. Det är inget måste för besökarna att svara på alla frågor utan vi kommer göra en dragning efter eventet på några utvalda frågor där vi drar vinnare som svarat rätt.

Statistik: Som utställare kommer du få ta del av statistik efter konferensen genomförts gällande antal besök i er monter, både antal besök inför och besök under konferensen.

Kontaktuppgifter till besökarna: I montern finns möjlighet för deltagarna att lämna ett elektroniskt visitkort, vill ni ha kontakt med specifika besökare efter konferensen kan ni antingen be om kontakterna direkt under mötet/chatten eller uppmana dem att lämna visitkort som ni får tillgång till efter konferensen. Ni har möjlighet att kontakta besökarna som lämnat sina kontaktuppgifter upp till 4 veckor efter eventet med information gällande Röntgenveckan.

Så här ser den digitala utställningen ut – Enkelt och överblickbart för besökarna

En av fördelarna med att arrangera en digital mässa eller utställning är överblickbarheten samt att man kan ge besökarna access till utställningen både före och efter eventet. I Trippus utställning får ett stort antal montrar plats på en bildskärm och genom fritextsökningar och möjligheten att filtrera på olika kategorier är det aldrig långt för besökaren att hitta till montern som eftersöks.

Det kommer också vara enkelt att se vad som händer i montrarna via översikten av monterprogram som kommer vara tillgänglig i direkt anslutning till både konferensen och utställningen. Ni skapar innehållet och presenterar via tex. teams eller zoom och vi publicerar informationen i en tydlig översikt.

Utställningen kommer vara bara ett klick bort från sessionerna så det kommer vara enkelt för besökarna att navigera mellan de olika miljöerna i plattformen.

rontgenveckan-utstallning
© Copyright - Rontgenveckan Utställning