UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Vingmed AB

– Partnerskap med hälso- och sjukvård i Norden baserad på förtroende, delaktighet och transparens – Kontinuerlig utveckling av produktsortiment – Nya innovationer som bidrar till patienthälsa och ökad livskvalité Imactis CT navigering https://www.imactis.com/en/ct-navigation Quick-Core biopsinålar / Benbiopsi med OnControl borr. https://www.vingmed.se/produkt/biopsi SCOUT Radar Tumor Localization https://www.merit.com/merit-oncology/localization/breast-soft-tissue-localization/scout-radar-localization/ Vacuumbaserad bröstbiopsi / markörer / Gammadetektering. https://www.vingmed.se/produkt/brostkirurgi-fran-mammotome Preparatröntgen Mammotome Confirm https://en-gb.mammotome.com/products/mammotome-confirm/ XPERT® 40Advanced Specimen Radiography System https://en-gb.mammotome.com/products/xpert-40/

Kontakt: Michael Krus

Tel: 0765 257 098

Monternr: G03:04

© Copyright - Rontgenveckan Utställning