UTSTÄLLARE

rontgenveckan

Röntgeveckan 2024

Röntgenveckan kommer tillbaka dit det en gång började. Örebro är arrangören som har haft flest Röntgenveckor. När Röntgenveckan 2018 avslutades var planen att vänta till 2025. Men efter diverse avhopp så laddade man för en Röntgenvecka 2020. Där emellan kom dock en pandemi. Då fick vi möjligheten att prova på en något nedbantad digital Röntgenvecka 2021. Nu är vi tillbaka med en ”riktig” Röntgenvecka. Vi har medvetet valt att inte ha ett specifikt tema för 2024. Utan vi jobbar för att 2024 års Röntgenvecka ska arrangeras efter mottot: Ännu större, Ännu bättre! Välkommen till Örebro för en Ännu större Röntgenvecka. Med Ännu bättre föreläsningar! Kom förbi vår monter och träffa oss för att höra lite om vad vi gör i Region Örebro län.

Kontakt: Ulf Degrell

Tel: 019-602 50 21

Monternr: 3:06

© Copyright - Rontgenveckan Utställning