UTSTÄLLARE

rontgenveckan-utstallning

Calmed AB

Leverantör till sjukvården av tillbehör och utrustning för colonröntgen, rektalpipar, fixeringshjälpmedel för DT- och MR undersökningar samt strålskyddskläder och tillbehör.

Kontakt: Hasse Palmé

Tel: 031 281 795

Monternr: G02:01

© Copyright - Rontgenveckan Utställning